"La càrrega", pintura a l'oli  de Ramon Casas

     La Casa museu Lluís Domènech i Montaner els vol ajudar a contextualitzar la figura de Domènech i Montaner amb aquest quadre cronològic comparatiu amb el que podran copsar la gran profunditat dels canvis polítics, econòmics i socials ocorreguts al llarg dels anys 1849 a 1923, anys en els quals va viure l'arquitecte.
El document adjunt esta subdividit en dos eixos, per una banda els anys de vida de l'arquitecte i per l'altre una barra que es subdivideix en "obra", "vida política", successos a la vila de "Canet de Mar", esdeveniments a "Catalunya", successos a "Espanya" i finalment a el "món".

Obriu aquí el quadre cronològic: b  

© 2012 Casa museu Lluís Domènech i Montaner. Totsels drets reservats.
Xamfrà rieres Buscarons i Gavarra, Canet de Mar 08360. Tel (+34) 937 954 615.
canetmuseu@canetdemar.cat