En aquest apartat la Casa museu Lluís Domènech i Montaner vol ajuda a professionals diversos així com a tota mena d'estudiants amb una relació bibliografia per a facilitar la generació de nous coneixements sobre l'obra arquitectònica, artística i política de l'arquitecte homònim. Per tal de fer més pràctica l'abundant obra referent a Domènech i Montaner la bibliografia s'ha subdividit en vuit apartats:

      1· Llibres i escrits de Ll.D.M.

      2· Llibres sobre Domènech i Montaner o alguns aspectes concrets del personatge i/o l’obra de Ll.D.M.

      3· Catàlegs d’exposicions.

      4· Articles.

      5· Material per a infants.

      6· Selecta de llibres sobre el Modernisme i el període històric contemporani de Ll.D.M.

      7· Articles i escrits a la xarxa.

      8. Relació de fonts documentals disponibles.

Descarregueu-vos aquí la relació completa:

 

© 2012 Casa museu Lluís Domènech i Montaner. Totsels drets reservats.
Xamfrà rieres Buscarons i Gavarra, Canet de Mar 08360. Tel (+34) 937 954 615.
canetmuseu@canetdemar.cat