Llibres al prestatge de la CmLDM

    La Casa museu Lluís Domènech i Montaner disposa d'una sala que fa les funcions de biblioteca amb la qual es pretén ajudar a professionals i estudiants a elaborar tota mena de continguts referents a l'obra arquitectònica, artística i política de Lluís Domènech i Montaner. Cal tenir present en tot moment que:

a) per disposar de la Sala biblioteca s'ha de demanar cita prèvia.

b) l'usdefruit de la sala queda condicionada a les prerrogatives que disposi la pròpia Casa museu Lluís Domènech i Montaner en el  moment de la sol·licitud d'ús.

«Faci la sol·licitud

© 2012 Casa museu Lluís Domènech i Montaner. Totsels drets reservats.
Xamfrà rieres Buscarons i Gavarra, Canet de Mar 08360. Tel (+34) 937 954 615.
canetmuseu@canetdemar.cat